🔴 Live สด! การแข่ง 𝗣𝗨𝗕𝗚 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗪𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮 ชิงตั๋ว 𝗣𝗖𝗦𝟳 𝗔𝗣𝗔𝗖 วันที่ 3

🔴 Live สด! การแข่ง 𝗣𝗨𝗕𝗚 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗪𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮 ชิงตั๋ว 𝗣𝗖𝗦𝟳 𝗔𝗣𝗔𝗖 วันที่ 3


55510 , 5.00 , #Live #สด #การแขง #𝗣𝗨𝗕𝗚 #𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 #𝗢𝗽𝗲𝗻 #𝗪𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 #𝟮𝟬𝟮𝟮 #ชงตว #𝗣𝗖𝗦𝟳 #𝗔𝗣𝗔𝗖 #วนท
🔴 Live สด! การแข่ง 𝗣𝗨𝗕𝗚 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗪𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮 ชิงตั๋ว 𝗣𝗖𝗦𝟳 𝗔𝗣𝗔𝗖 วันที่ 2
🏆เฟ้นหา 2 ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดคว้าตั๋วไปลุยต่อ PCS7 APAC และชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

▶ รอบลีก สัปดาห์ที่ 1 เริ่ม 2-3 ส.ค. / 5-7 ส.ค. ▶ สัปดาห์ที่ 2 เริ่ม 9-10 ส.ค. / 12-14 ส.ค.
เริ่มโดดตั้งแต่เวลา 18:00 น. (โดดวันละ 5 แมทช์)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#PTO2022 #Winter #PUBG #Ophtus #KingstonFURY #thermaltake #Steelseries #Twire #FPSThailand #INVATE .

Nguồn: https://tudienphapluat.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *