30KILLS!😱NEW WORLD RECORD in LiViK🔥LiViK GAMEPLAY😍SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10,A30

30KILLS!😱NEW WORLD RECORD in LiViK🔥LiViK GAMEPLAY😍SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10,A30

30KILLS!😱NEW WORLD RECORD in LiViK🔥LiViK GAMEPLAY😍SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10,A30


10165 , 5.00 , #30KILLSNEW #WORLD #RECORD #LiViKLiViK #GAMEPLAYSAMSUNGA3A5A6A7J2J5J7S5S6S759A10A30
30KILLS!😍REAL KING OF LIVIK

Thanks for watching

Remember to like & subscribe for daily videos !!

device : Ipad Pro 2021

5 Finger Claw

rec : IOS

MY SENSITIVITY :

For Sponsors

#PUBGMobile #PUBGvip #KyrgyzPubg .

Nguồn: https://tudienphapluat.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *